Bleskozvody

Bleskozvody

Bleskozvod je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt.

Naša firma NORTIC ELECTRIC Vám ponúka zabezpečenie ochrany Vašich objektov pred bleskom. Realizujeme kompletné montáže, projekty, návrhy, rekonštrukcie bleskozvodov a uzemnení podľa želania zákazníka. 

  1. Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu blesku. Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné bleskozvody prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky v stanovených lehotách.
  2. Sme presvedčený, že naša firma je schopná splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov v primeraných časových lehotách a s ekonomicky najvýhodnejšími riešeniami.
  3. V prípade Vášho záujmu alebo akýchkoľvek otázok o službe bleskozvodov využite náš nižšie zobrazený kontaktný formulár. V prípade záujmu o presnú kalkuláciu, odporúčame dohodnúť osobné stretnutie spojené s obhliadkou priestorov, v ktorých sa bude služba práce vykonávať.

KONTAKT