KONTAKT

KONTAKT

konateľ:

ROMAN MARON
Hájska 1076/59A
Hlohovec 920 03
Tel.č. : +421 910 954 378
E-mail : info@nortic.sk
Web : www.nortic.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

nortic s.r.o.
Hájska 1076/59A
Hlohovec 920 03
Zapísaná v OR SR, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 39455/T
IČO : 50 768 336
IČ DPH : SK2120464236


Bankové spojenie :

TatraBanka a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4003 6133